רשימת זכאויות להקלות במס ואופן הטיפול

להלן פירוט הזכאויות, אופן קבלת ההנחה וקישורים לאישורים הנדרשים:


זכאות אופן הטיפול

קבלת ההנחה

הערות
תאומי מס ובטוח לאומי טופס 101 אלקטרוני

ואישור מפקיד שומה

ו/או מבטוח לאומי

(באזור המגורים)

עפ"י אישור לתיאום מס מפקיד השומה ו/או תיאום דמי ביטוח מב"ל

(למי שיש הכנסה נוספת או שהה בחל"ת בחלק משנת המס)

חייל משוחרר טופס 101 אלקטרוני

ותעודת שחרור

רלוונטי עד 3 שנים מסיום השרות הסדיר בלבד

חובה לצרף תעודת שחרור

לחלק מהעובדים יינתן זיכוי אוט' בתלוש (למעט שירות סדיר של פחות מ-12 חד' או יותר מ-38 חד' לגבר או 26 חד' לאשה)

תושב אזור פיתוח, קו עימות או סחר חופשי טופס 101 אלקטרוני

ואישור תושב

לאחר 12 חודשי תושבות מלאים בישוב המזכה.

חובה לצרף אישור תושב חתום ע"י הרשות וגם ע"י העובד.

תרומות למוסדות מוכרים אישור מפקיד שומה

(באזור המגורים)

בסך כולל של מעל 180 ₪ לשנה

והתרומות למוסדות מוכרים בלבד

(יש לפנות לפקיד השומה עם קבלות מקוריות ותלוש שכר אחרון)

תיאום דמי לידה/שמירת הריון מב"ל אישורי תשלום מבטוח לאומי חובה לשלוח למת"ש את כל האישורים (כולל תשלום הפרשים)
אי השתכרות בתקופת חל"ד/חל"ת טופס 101 אלקטרוני

או אישור מפקיד השומה

הכנסות מדמי לידה/אבטלה וכו' נחשבות כהשתכרות.

*במקרה של אי השתכרות החל מתחילת השנה ימלא טופס 101 אלקטרוני

*במקרה של אי השתכרות במהלך השנה ימלא ט' 101 ידני או אישור מפקיד השומה.

הפקדות פרטיות לקופת גמל לקצבה ו/או לביטוח חיים- ריסק בלבד אישור הפקדות (שלא דרך תלוש השכר) מקופת הגמל ו/או חברת הביטוח.

(בכפוף לתקרות הקבועות בחוק)

לזכאים בלבד* ניתן גם לבצע ניכוי/הפקדה בפנייה ל"מחוג" בחח"י

*היתרה האישית (לקופת גמל ו/או בטוח חיים) מוצגת בתלוש השכר בחלון "אישורי פקיד שומה ואחרים"

(מצ"ב הסבר מפורט)

הפקדות פרטיות לאובדן כושר עבודה אישור מפקיד שומה

(באזור המגורים)

לפנות לפקיד השומה עם אישור הפקדות מהגוף המבטח
חד-הוריים שילדיהם בחזקתם

(עד גיל 18 בשנת המס)

טופס 101 אלקטרוני חובה לסמן בט' 101 כי הנך "מקבל/ת בגין הילדים קצבת ילדים מבטוח לאומי" (אין חובה לצרף אישור על זכאות לקצבת ילדים מב"ל).

למי שיש ילד/ים ללא פרטי הורה שני במרשם האוכלוסין יש לסמן בט' 101 גם "הורה יחיד".

פרוד/ה חד הורי/ת (שעדיין אינם גרושים) יפנה לפקיד השומה

תשלום מזונות לילד/ים

(עד גיל 18 בשנת המס)

טופס 101 אלקטרוני

בצירוף פס"ד

חובה לצרף פס"ד (המעיד על תשלום המזונות).

פרוד (שעדיין אינו גרוש) המשלם מזונות יפנה לפקיד השומה

נשוי בשנית המשלם מזונות לבן/ת הזוג לשעבר

(לא עבור הילדים)

טופס 101 אלקטרוני

בצירוף פס"ד

למי שנשוי בשנית ומשלם מזונות לבן/ת הזוג לשעבר בלבד (לא עבור הילדים).

חובה לצרף פס"ד (המעיד על תשלום המזונות)

פטור בגין נכות 90% ומעלה טופס 101 אלקטרוני

אישור מפקיד שומה

(באזור המגורים)

יש לפנות לפקיד שומה ולזמן ועדה רפואית לפטור ממס.

* את האישור לפטור שיתקבל מפקיד השומה יש לצרף לטופס 101 אלקטרוני

 

הנחה לילד נטול יכולת

או ליקוי למידה

(עבור ילד בלבד)

אישור מפקיד שומה

(באזור המגורים)

טופס 116א ובמידת הצורך טופס 127
 

החזר הוצאות אשפוז של ילד/הורה במוסד סיעודי

(עבור ילד או הורה)

אישור מפקיד שומה

(באזור המגורים)

קבלות מקוריות, טופס 116א ובמידת הצורך טופס 127
סיום לימודים אקדמיים

או

1,700 שעות בלימודי מקצוע

טופס 101 אלקטרוני

טופס 119

ואישור זכאות לתואר

רלוונטי עד 3 שנים החל מהשנה שלאחר סיום הלימודים.

מי שסיים לימודיו בשנים 2014 ועד 2018 הזיכוי לשנה אחת בלבד.

חובה לצרף טופס 119 ואישור זכאות לתואר

בן/ת זוג ללא הכנסה

מעבודה או פנסיה (למעט מב"ל)

בכל שנת המס

טופס 101 אלקטרוני

אישור נכות (במידת הצורך)

הזיכוי יינתן רק בעת הגעה של העובד/ת או בן/ת הזוג ל"גיל פרישה" (או אם בן/ת הזוג נכה 90% ומעלה)
עולה חדש או תושב חוזר טופס 101 אלקטרוני

ותעודת עולה

רלוונטי עד 3.5 שנים מיום העלייה