פטור מניכוי דמי ביטוח

הסבר כללי:

עובד אשר מקבל בנוסף למשכורת גם קצבת נכות – זכאי לפטור מניכוי דמי ביטוח לאומי משכר העבודה.

גמלאי בפרישה מוקדמת (לפני גיל פרישת חובה) אשר מקבל בנוסף לפנסיה גם קצבת נכות – פטור מהפנסיה מניכוי דמי ביטוח לאומי וגם בטוח בריאות.

הפטור אינו ניתן אוט' ע"י בטוח לאומי ויש לפעול לקבלת הפטור הנ"ל (ע"י אישור למעסיק/משלם הפנסיה או ישירות ע"י ב"ל) מול המוסד לבטוח לאומי.

בעיקרון, כיום בט"ל מאפשר קבלת החזר 7 שנים לאחור בלבד.